Nõukogu liikmed

Nõukogu esimees:

Urmas Nagel, telefon 5615 8776, urmasna@gmail.com

Liikmed:

Toomas Heering, telefon 504 3974, toomas@varola.ee

Kurmet Karsna, telefon 522 0434, kurmet.karsna@rapina.ee

Aira Meitus, telefon 5348 1545, aira.meitus@rapina.ee

Kersti Murumets, telefon 520 7811, muuseum@rapina.ee

Alus:

Räpina Vallavalitsuse 11.07.2017 korraldus nr 271 "Sihtasutuse Räpina Kultuurkapital nõukogu liikmete määramine"

SA Räpina Kultuurkapitali juhatuse ja nõukogu liikmetele ei ole 3 viimasel aastal tasu makstud.