Üldtutvustus

SA Räpina Kultuurkapitali taotluste esitamise tähtajad 2020. aastal on 17. jaanuar, 13. märts, 22. mai ja 9. oktoober.

Alates 2015. aasta jaanuari taotlusvoorust on taotluste esitamiseks kaks võimalust:
1) taotluse saatmine elektroonselt digiallkirjastatuna aadressil kultuurkapital@rapina.ee;
2) kui digiallkirja andmise võimalust ei ole, tuleb taotlus saata elektroonselt (allkirjastamata) aadressil kultuurkapital@rapina.ee ning toimetada paberkandjal allkirjastatuna endiselt aadressil SA Räpina Kultuurkapital, Kooli 1, 64504 Räpina.

Sihtasutus Räpina Kultuurkapital on asutatud 17. veebruaril 1999. aastal Räpina Linnavolikogu poolt. Sihtasutuse tegevusalaks on toetada valla kultuuri- ja spordiüritusi ning eraalgatuslikku kultuurilist tegevust ja laiemat kõlapinda omavaid Räpina valla suurüritusi.
Sihtasutuse eesmärkideks põhikirja punktide 5.1.-5.3 järgi on:
1) toetada valla taidluskollektiive ja teisi kultuurivallas tegutsevaid ühendusi ning üksikisikuid;
2) toetada eraalgatuslikku kultuurilist tegevust ja laiemat kõlapinda omavaid valla suurüritusi;
3) toetada valla kultuuri- ja spordiüritusi, et tagada aastaringne ürituste programm, mis rahuldaks igas vanuses räpinlast.


Sihtasutuse Räpina Kultuurkapital arengusuundadeks on jätkuvalt laste- ja noortetegevuse, seltside ja seltsingute tegevuse toetamine, erinevate ühisürituste läbiviimise toetamine, Räpina valla esindamise toetamine väljaspool valla piire järgides sihtasutuse põhikirja.