Toetatud projektid

Mai 2024

Jaana Orase projekt "Lilleline aastaring mõisas", 480 eurot.
Kasper Kallari projekt "Laste ja noorte tegevused Leevi kodukandi- ja jaanipäeval", 500 eurot.
Mehikoorma Arengu Selts MTÜ projekt "Mehikoorma Veepidu 2024", 300 eurot.
MTÜ Rahumäe Sinilinnud projekt "Perepäev Räpina Noortekeskuses ja staadionil", 500 eurot.
MTÜ Naha Küla Seltsi projekt "Heino Tolstingu XVII mälestusvõistlused võrkpallis", 430 eurot.
MTÜ Ruusa kultuuri- ja noorteühingu projekt "Muinastuledeaja muusika- ja valguseõhtu", 300 eurot.
MTÜ Sündmustemeistrid projekt "Suvesild Hollandisse", 300 eurot.
MTÜ Tegus Veriora projekt "Veriora järv 50 - Pere- ja spordipäev", 500 eurot.
MTÜ Viluste Vilistlaskogu projekt "Viluste põhikooli ajalugu tutvustava lauamängu loomine", 300 eurot.
OK Põlva Kobras projekt "Kopra 8. Rogain Saarjärvel", 200 eurot.
Räpina naisansambli seltsingu projekt "Räpina naisansambel ÜhtViisi esinemine Saaremaal", 674 eurot.
SA Veriora Noorteka projekt "Veriora Rock Stroganoff 2024", 500 eurot.
Tiia Ilmeti projekt "Memmede tantsurühma“Pihlamarjad“ Kesk-Läti ekskursioon", 300 eurot.

KOKKU 5284 eurot

Märts 2024

Andero Lusbo projekt „Andero Lusbo võistlemine maailmameistrivõistlustel ja Euroopa meistrivõistlustel“, 500 eurot.
Künter Kõivu projekt „Räpina valla noorsportlase, Aston Kõiv, treeningud, ettevalmistus ja osalemine 2024. a võistlustel (Eesti karika- ja meistrivõistlused noortele, osalemine rahvusvahelistel võistlustel Lätis ja Soomes ning võimaluse korral mujalgi Euroopas)“, 600 eurot.
Irmen Nagelmaa projekt „Räpina naisvõimlejad Tartu XII võimlemispeol“, 270 eurot.
MTÜ Ruusa Kooli Vilistlaskogu projekt „Kirjandivõistlus „Minu kool““, 350 eurot.
Kertriin Petrovi projekt „Raamat-töövihik „Logopeedilised muinasjutud““, 400 eurot.
MTÜ Rahumäe Sinilinnud projekt „Räpina valla erivajadustega inimeste võimlemise kolmapäev“, 500 eurot.
MTÜ Rappin Kotus projekt „Laste maalipäev Räpinas“, 364 eurot.
Margit Mathieseni projekt „Räpina valla rahvakultuuri tutvustamine“, 500 eurot.
SA Mehikoorma Sadam projekt „Avatud kalasadamate päev Mehikoorma sadamas 27.04.2024“, 500 eurot.
Mari Eensaare projekt „Minna Emilia Vürst Tampere flöödifestivalil ja konkursil“, 550 eurot.
MTÜ Leevakk projekt „Leevaku kullakaevuri laulude õhtu“, 500 eurot.
MTÜ Viluste Põhikooli Vilistlaskogu projekt „Jüriöö jooks ning „Veriora järv 50“ üritustesarja avamine“, 400 eurot.
Ülle Galka projekt „Eelkooliealiste laste võimlemisrühmade esinemine XII Tartu võimlemispeol „Emajõe kaldal”“, 682 eurot.

KOKKU 6116 eurot.

Jaanuar 2024

Mehikoorma Arengu Selts MTÜ projekt „Lastekaitsepäeva kultuurielamus Mehikoormas“, 500 eurot.
MTÜ Sündmustemeistrid projekt „Talvesild Norrasse“, 500 eurot.
MTÜ Kikkasepa Pärandkultuuri Edendamise Koda projekt „Kontsert-jumalateenistus Cyrillus Kreegi õigeusu laulude käsikirjast Räpina Sakariase ja Elisabeti kirikus“, 300 eurot.
MTÜ Rappin Kotus projekt „Suvine maalilaager maalilises Räpinas“, 500 eurot.
MTÜ Võru võrkpalliklubi projekt „Stefan Leon Kaljuvee treenimine ja osalemine Eesti karikavõistlustel, võrkpalli Balti liigas ning Eesti meistrivõistlustel hooajal 2023/2024“, 300 eurot.
MTÜ Võru võrkpalliklubi projekt „Devin Põlluste treenimine ja osalemine Eesti karikavõistlustel, võrkpalli Balti liigas ning Eesti meistrivõistlustel hooajal 2024/2025“, 300 eurot.
Räpina ÜG õpilasesinduse projekt „19. maakondlik sõbrapäev“, 700 eurot.

KOKKU 3100 eurot.

Oktoober 2023

OK Põlva Kobras projekt "Leevi aleviku kaardistustööd ja III pühapäevaku korraldamine", 500 eurot.
MTÜ Rõõmsama elu seltsi projekt "Kuldkohakese jõulumaa Mehikoormas", 700 eurot.
MTÜ Rappin Kotus projekt "Räpina kunstinäitus sõprusmaakonnas - Bad Segebergis", 558 eurot.
Laine Zirnaski projekt "Tõnu Zirnaski XII mälestusturniir võrkpallis (noortele)", 400 eurot.
MTÜ „Kallid ja Pai” TantsuKunstistuudio projekt "Mänguasjadest pildid (mandalad)", 300 eurot.
MTÜ Ruusa kultuuri- ja noorteühing "Male- ja mõttemängude õpiring lastele ja noortele", 400 eurot. 
Marge Trumsi projekt "Loodusmatkad „Külast külla jõulumeeleolus“", 320 eurot. 

KOKKU 3178 eurot. 

Mai 2023

MTÜ Kõnnime Koos projekt "Liikumisaasta Kõnnime Koos juhendatud jalutusgrupp Räpinas", 163,54 eurot.
Kasper Kallari projekt "Leevi kodukandipäev - tegevused lastele ja noortele", 300 eurot.
Andero Lusbo projekt "Võistlemine maailmameistrivõistlustel", 300 eurot. 
MTÜ Võhanduveere projekt "Leevi kodukandipäev - kool 95", 290 eurot.
Künter Kõivu projekt "Aston Kõivu treeningud, ettevalmistus ja osalemine 2023a võistlustel", 300 eurot.
MTÜ Naha Küla Selts projekt "H. Tolstingu XVI mälestusvõistlused", 330 eurot.
MTÜ Helgerid projekt "Segarühm Helgerid osalemine Järvamaa laulu- ja tantsupeol", 400 eurot.
Ilona Oeselg-Tigasing projekt "Segarahvatantsurühma „Paras Paar“ kultuurireis Saaremaale", 924 eurot.
MTÜ Sündmustemeistrid projekt "Tere, Aafrika! Kultuuriõhtud Räpinas", 1000 eurot.
Marge Trumsi projekt "Pääsna külapäev", 700 eurot.
Mari Eensaare projekt "Kontsert: Noored talendid Sillapää lossis", 250 eurot. 

KOKKU 4957,54 eurot. 

Märts 2023

EELK Räpina Miikaeli Koguduse projekt "Praostkondlik laulupäev "Õnnista meid"", 300 eurot.
MTÜ Rappin Kotus projekt "Suvine maalilaager maalilises Räpinas", 300 eurot.
Irmen Nagelmaa projekt "Tartu võimlemispidu 2023", 150 eurot.
Tiina Luup projekt "Memmede tantsurühma “Pihlamarjad“ uue treeningriietuse valmistamine", 200 eurot.
Tiia Orase projekt "Hanna-Marleen Orase osalemine maastikuvibu MM võistlustel Rovaniemis", 400 eurot. 
Künter Kõivu projekt "Räpina valla noorsportlase, Aston Kõiv, treeningud, ettevalmistus ja osalemine 2023a võistlustel", 500 eurot.
MTÜ Räpina Ühisgümnaasiumi Vilistlaskogu projekt "Räpina kooli vilistlaste kokkutulekul õhtuseks sündmuseks võimla ettevalmistamine", 700 eurot.
Kadi Traageli projekt "Linte kogukonna jaanipäev", 300 eurot. 
Evi Tamme projekt "Räpina ja Põlva rühmade esinemine Lätis Luzdas’es", 500 eurot.
Ülle Galka projekt "Räpina Lasteaed Vikerkaare võimlemisrühmade esinemine XI Tartu Võimlemispeol „Imedemaa”", 300 eurot.
MTÜ Puhkpillimängijate Gild Livonia projekt "Loominguline stipendium Anton Koganile festivali "Räpina Jazz 2023" korraldamiseks", 250 eurot.
Elli Käbini projekt "Puhkpillimuusika kogukonnalavastuses „Leevaku kullakaevur“", 400 eurot.
Kasper Kallari projekt "Noorte Kotkaste ja Kodutütarde Leevi rühm 30", 300 eurot.
Zinaida Ilvese projekt "Lihavõttepühad Võõpsu pritsikuuri platsil", 100 eurot.
Mari Eensaare projekt "Minna Emilia Vürsti osalemine Hollandis rahvusvahelise flöödikonkurssi finaalis", 800 eurot. 

KOKKU 5500 eurot. 

Jaanuar 2023

Räpina Ühisgümnaasiumi õpilasesinduse projekt "18. maakondlik sõbrapäev", 650 eurot.
MTÜ Võru võrkpalliklubi projekt "Devin Põlluste osalemine võrkpalli Eesti meistrivõistlustel ja Balti Liigas", 1000 eurot.
Andero Lusbo projekt "Andero Lusbo võistlemine motokrossi Euroopa ja Eesti meistrivõistlustel", 875 eurot.
Räpina Valla Noorte Puhkpilliorkestri projekt "Räpina Valla Noorte Puhkpilliorkestri 155. aastapäeva väärikas tähistamine Räpina vallas", 875 eurot.
Räpina Spordiklubi projekt "Liikumisaasta 2023 Räpina vallas", 600 eurot.
MTÜ „Kallid ja Pai” TantsuKunstistuudio projekt "Mina oskan tantsida ja maalida!", 500 eurot.
Maiu Varese projekt "Koosloome infomaterjalide, kavade ja plakatite kujundamisel kogukonna etenduse jaoks", 500 eurot. 

KOKKU 5000 eurot. 

Oktoober 2022

Anne Arbma projekt "Arhanna osalemine ülemaailmsel lauluvõistlusel Berliinis", 1000 eurot.
Seltsing Räpcountry projekt "Stiiliomase esinemiskostüümi soetamine line-tantsu rühmale", 630 eurot.
EELK Räpina Miikaeli koguduse projekt "Pühapäevakooli laste jõuluüritus", 475 eurot.
Naisansambel ÜhtViisi projekt "Esinemine sõpruspiirkonnas Gulbenes, Lätis", 370 eurot.
Laine Zirnaski projekt "Tõnu Zirnask-i XI mälestusturniir võrkpallis noortele", 350 eurot.
MTÜ Räpina Lasteaed Vikerkaar Heaks projekt "Rahvariidevööde soetamine", 360 eurot.
MTÜ Räpina Lasteaed Vikerkaar Heaks projekt "Valguse pidu", 250 eurot. 

KOKKU 3435 eurot.

Mai 2022

MTÜ Põlva Biathlon projekt "Põlvamaa triatlon-biathlon Räpinas", 300 eurot.
MTÜ Sündmustemeistrid projekt "Kontsertsari: Kolm korda üle piiri 2022", 500 eurot.
Kasper Kallari projekt "Laste- ja noorteala Leevi kodukandipäeval", 300 eurot.
Kasper Kallari projekt "Tegevused lastele ja noortele Leevi jaanipeol", 300 eurot.
MTÜ Kagukant projekt "Räpina suvepidu", 300 eurot.
Kätlin Neimanni projekt "Üle-eestilise akordioniorkesteri konkurss-kontsertreis Itaaliasse", 500 eurot.
MTÜ Naha Küla Seltsi projekt "Heino Tolstingu XV mälestusvõistlused võrkpallis", 500 eurot.
MTÜ Naha Küla Seltsi projekt "Naha kooli kokkutulek", 500 eurot.
MTÜ Ruusa kultuuri- ja noorteühingu projekt "Lõõtsakontsert Pääsna külaplatsil", 200 eurot.
MTÜ Räpina Avatud Noortekeskuse projekt "MTÜ Räpina Avatud Noortekeskuse 20. aastapäeva tähistamine", 400 eurot.
Maarja-Lill Mahlaka projekt "Rahvakultuurilised sündmused peredele Ruusal", 300 eurot. 
Anu Tuviku projekt "Räpina valla naisvõimlejad Tartu X võimlemispeol", 400 eurot. 

KOKKU 4500 eurot.

Märts 2022

MTÜ Ruusa kultuuri- ja noorteühingu projekt "Terviseloengud enesetervenduseks", 200 eurot.
Künter Kõivu projekt "Aston Kõivu osalemine 2022. aasta võistlustel", 500 eurot.
MTÜ Räpina Lasteaed Vikerkaar Heaks projekt "Kõigi laste rõõmupäev", 500 eurot.
Anton Kogani projekt "Loominguline stipendium Jose Page-le", 300 eurot.
Mari Eensaare projekt "Minna Emilia Vürsti osalemine Hollandis rahvusvahelise flöödivõistluse finaalis", 800 eurot.
Jane Arusoo projekt "Linte raamatukogu 100. sünnipäeva tähistamine", 300 eurot.
Ülle Galka projekt "Räpina Lasteaed Vikerkaar tüdrukute võimlemisrühmade esinemine 7. juunil toimuval Tartu Võimlemispeol „Ajamasin“", 250 eurot.
MTÜ Kriminalmansour projekt "Tantsulavastuse "Lilla" loomine ja etendamine", 700 eurot.
Margot Suure projekt "Omaloominguliste lastelaulude salvestamine muusikavideotena", 800 eurot. 

KOKKU 4350 eurot.

Jaanuar 2022

Anne Arbma projekt "Vabariikliku telekonkursi „Tähtede lava“ finaalsaates Arhanna Sandra Arbma kaasosaliste tasustamine", 1000 eurot.
MTÜ Mehikoorma Arengu Seltsi projekt "Mehikoorma veepidu/ujumisvõistlus", 500 eurot.
Andero Lusbo projekt "Andero Lusbo võistlemine motokrossi Euroopa meistrivõistluste etappidel", 800 eurot.
Urmas Nageli projekt "Luulekogu väljaandmine raamatuna", 1000 eurot.
Indrek Aimi projekt "Sõbrapäevapidu Võhandu Kelleris", 500 eurot.
Kasper Kallari projekt "Vastlapäev Leevil", 520 eurot.
MTÜ Räpina Lasteaed Vikerkaar Heaks projekt "Slaavi kultuuri nädal", 306 eurot. 

KOKKU 4626 eurot.

Oktoober 2021

MTÜ Linte Tegusad projekt "Aastalõpupidu Lintes Jüri Homenjaga", 600 eurot.
Anne Arbma projekt "Arhanna Sandra Arbma soololauluõpet toetavate õppevahendite soetamine", 935 eurot.
MTÜ Ruusa kultuuri- ja noorteühing projekt "„Vestlusring-töötuba: keskkonnasäästlik rõivatarbimine ja tervislikud tekstiilid – vanade traditsioonide juurde tagasi“, 280 eurot.

KOKKU 1815 eurot.

Mai 2021

MTÜ Naha Küla Seltsi projekt "Heino Tolstingu XIV mälestusvõistlused võrkpallis", 220 eurot.
Kasper Kallari projekt "Laste- ja noorteala suvisel rahvapeol Leevil", 830 eurot.
Anne Arbma projekt "Arhanna Sandra Arbma lauluparemiku muusikavideotena salvestamine", 600 eurot.
MTÜ Linte Tegusad projekt "Linte jaaniõhtu", 220 eurot.
MTÜ Linte Tegusad projekt "Linte kogukonnafestival", 325 eurot.
MTÜ Naha Küla Taaskasutuskeskuse projekt "Nahkade parkimise õpituba", 500 eurot.
SA Räpina Inkubatsioonikeskuse projekt "Näitus "Külast külla"", 500 eurot.
MTÜ Ruusa kultuuri- ja noorteühing projekt "Vana talumööbli restaureerimine", 500 eurot.
Mari Eensaare projekt "Minna Emilia Vürsti esinemine Saksamaa Flöödiühingu konventsioonil Frankfurtis", 1000 eurot.

KOKKU 4695 eurot. 

Märts 2021

MTÜ Rahvalõõts projekt "Eesti Lõõtspillimängijate Entsüklopeedia (ELE) loomine ja täiendamine YouTube kanalis Rahvalõõts Plus", 260 eurot.
MTÜ Sündmustemeistrid kontsertsarja projekt "Kolm korda üle piiri", 580 eurot.
MTÜ Puhkpillimängijate Gild Livonia projekt "Loominguline stipendium Anton Koganile festivali "Räpina Jazz 2021" korraldamiseks", 250 eurot.
Kasper Kallari projekt "Laste liikluslinnaku avamisüritus Leevil", 850 eurot.
Kasper Kallari projekt "Leevi kodukandipäev", 700€.
Künter Kõivu projekt "Räpina valla noorsportlase, Aston Kõiv, osalemine võistlustel", 500 eurot.
MTÜ Leevakk projekt "Toolamaa vald sõnas ja pildis", 500 eurot.
MTÜ Kagukant projekt "Räpina suvepidu", 350 eurot.
MTÜ Põlva Biathloni projekt "Põlvamaa triatlon-biathlon sari, I etapp", 625 eurot. 

KOKKU 4615 eurot. 

Jaanuar 2021

Marge Trumsi projekt "Pääsna perenimed", 742 eurot.
MTÜ Ruusa kultuuri- ja noorteühingu projekt "Ketramise õpituba - villast lõngani", 290 eurot.
Laine Zirnaski projekt "Tõnu Zirnaski X mälestusturniir võrkpallis (noortele)", 500 eurot.
Helen Truija projekt "Lauliku "Kollane raam" trükkimine", 800 eurot.
Mihkel Pae projekt "Üliõpilaste MM Hiinas (lauatennis)", 1000 eurot.
Andero Lusbo projekt "Motosportlase Andero Lusbo võistlemine motokrossi Euroopa meistrivõistlustel", 1000 eurot.
Kasper Kallari projekt "Vastlapäev Leevi moodi", 620 eurot.

KOKKU 4952 eurot.