Nõukogu liikmed

SA Räpina Kultuurkapitali nõukogus on viis liiget. Nõukogusse kuuluvad:

esimees Urmas Nagel / tel 5615 8776 / e-post urmasna@gmail.com

Krista Salf / tel 523 7363 / e-post krista.salf@rapina.ee

Toomas Heering / tel 504 3974 / e-post toomas@varola.ee

Kurmet Karsna / tel 522 0434 / e-post kurmet.karsna@rapina.ee

Jaanus Volk / tel 503 2669 / e-post jaanus.volk@mail.ee

Alus: Räpina Vallavalitsuse 01.07.2020 korraldus nr 379 "Sihtasutuse Räpina Kultuurkapital nõukogu liikmete määramine".

SA Räpina Kultuurkapitali juhatuse ja nõukogu liikmetele ei ole viimasel kolmel aastal tasu makstud.