Nõukogu

SA Räpina Kultuurkapitali nõukogus on viis liiget. Nõukogusse kuuluvad:

Kurmet Karsna (esimees) / tel 522 0434 / e-post kurmet.karsna@rapina.ee

Annika Mirjami Nurmi / tel 5608 3555 / annika.nurmi@rapina.ee

Kristi Paalman / tel 504 7957 / kristi.keldo@gmail.com

Toomas Heering / tel 504 3974 / e-post toomas@varola.ee

Jaanus Volk / tel 503 2669 / e-post jaanus.volk@rapina.ee 

Alus: Räpina Vallavalitsuse 19.07.2023 korraldus nr 2-3/558 "Sihtasutuse Räpina Kultuurkapital nõukogu liikmete määramine".

SA Räpina Kultuurkapital nõukogu liikmetele ei maksta nõukogu liikme tasu. SA Räpina Kultuurkapital juhatuse liikmele ei ole viimasel kolmel aastal tasu makstud.