Üldtutvustus

SA Räpina Kultuurkapitali taotluste esitamise tähtajad 2021. aastal:

  • 29. jaanuar
  • 26. märts
  • 28. mai
  • 8. oktoober

Taotleja esitab digitaalselt allkirjastatud taotluse toetuse saamiseks eelnevalt välja kuulutatud tähtajaks e-postil kultuurkapital@rapina.ee või paberkandjal ja allkirjastatult aadressil SA Räpina Kultuurkapital, Kooli 1, 64504 Räpina.

Sihtasutus Räpina Kultuurkapital on asutatud 17. veebruaril 1999. aastal Räpina Linnavolikogu poolt. Sihtasutuse tegevusalaks on toetada valla kultuuri- ja spordiüritusi ning eraalgatuslikku kultuurilist tegevust ja laiemat kõlapinda omavaid Räpina valla suursündmusi.

Sihtasutuse põhieesmärk on Räpina valla kultuurielu hoidmine, mitmekesistamine ja elavdamine koostöös erinevate osapooltega (MTÜ-d, ettevõtted, üksikisikud jne).

Sihtasutuse alaeesmärgid on:

  • toetada materiaalselt valla taidluskollektiive ja teisi kultuuri valdkonnas tegutsevaid ühendusi ning üksikisikuid;
  • toetada eraalgatuslikku kultuurilist tegevust ja laiemat kõlapinda omavaid valla suurüritusi;
  • toetada valla kultuuri- ja spordiüritusi, et tagada aastaringne sündmuste programm, mis pakub elamusi igale vanusegrupile;
  • anda välja toetusi ja stipendiume.

Pikemalt: SA Räpina Kultuurkapital põhikiri