Üldtutvustus

SA Räpina Kultuurkapitali taotluste esitamise tähtajad 2021. aastal:

  • 29. jaanuar
  • 26. märts
  • 28. mai
  • 8. oktoober

Taotluste esitamiseks on kaks võimalust:
1) taotluse saatmine elektroonselt digiallkirjastatuna aadressil kultuurkapital@rapina.ee;
2) kui digiallkirjastamise võimalust ei ole, tuleb taotlus saata elektroonselt (allkirjastamata) aadressil kultuurkapital@rapina.ee ning toimetada paberkandjal allkirjastatuna aadressil SA Räpina Kultuurkapital, Kooli 1, 64 504 Räpina.

Sihtasutus Räpina Kultuurkapital on asutatud 17. veebruaril 1999. aastal Räpina Linnavolikogu poolt. Sihtasutuse tegevusalaks on toetada valla kultuuri- ja spordiüritusi ning eraalgatuslikku kultuurilist tegevust ja laiemat kõlapinda omavaid Räpina valla suursündmusi.

Sihtasutuse põhikirjalised eesmärgid on:

  • toetada materiaalselt valla taidluskollektiive ja teisi kultuuri valdkonnas tegutsevaid ühendusi ning üksikisikuid;
  • toetada eraalgatuslikku kultuurilist tegevust ja laiemat kõlapinda omavaid valla suurüritusi;
  • toetada valla kultuuri- ja spordiüritusi, et tagada aastaringne sündmuste programm, mis pakub elamusi igale vanusegrupile;
  • anda välja toetusi ja stipendiume.

Sihtasutuse Räpina Kultuurkapital arengusuundadeks on laste- ja noortetegevuse, seltside ja seltsingute tegevuse toetamine, erinevate ühisürituste läbiviimise toetamine ning Räpina valla esindamise toetamine väljaspool valla piire järgides sihtasutuse põhikirja.